KYFOPLASTIKA, VERTEBROPLASTIKA DHE SAKROPLASTIKA

KYFOPLASTIKA, VERTEBROPLASTIKA DHE SAKROPLASTIKA

 Jane metoda moderne te trajtimit të frakturave vertebrale dhe sakrale si rrjedhojë e osteoporozës, traumës apo semundjes metastatike në kolonën vertebrale. Konsiderohen si minimal invasive surgery sepse e gjithe nderhyrja behet ne menyre perkutane. Duke perdorur instrumente special dhe nepermjet vrimave te vogla injektohet një lëndë e ashtuquajtur cimento biologjike Brenda ne trupin e vertebrave te prekura. Përdoren kryesisht dyl loj cimentosh:…

Lexo me shume