Marta M 36 vjec

Përvoja ime në Klinikën Bano ka qenë e shkëlqyer. Klinika ishte moderne, me pajisjet më bashkëkohore. Stafi ishte shumë profesional dhe mikpritës. Do ta rekomandoja me kënaqësi te miqtë dhe familjaret e mi.