Opsione financiare

Partneret tane:

Spitali European

Klinika Gjermane e Syrit

Banka Credins

Sigal Austria Group

Ne bashkepunim me Partneret tane sigurojme konsultime dhe trajtime te rimbursueshme. Per me shume detaje, ju lutem drejtohuni ne sekretarine e klinikes.ne email: info@klinikabano.com

Add Your Comment