Okulistikë

Klinika Bano ofron vizitë të specializuar okulistike, duke përfshirë:

-evidentimin dhe matjen e çrregullimeve të refraksionit,

-përshkrimin e recetës së syzeve,

-matjen e tensionit të syrit,

-ekzaminimin e segmentit të përparëm të syrit,

-evidentimin e perdes së syrit (kataraktes) dhe këshillimin përkatës,

-vlerësimin e glaukomës dhe këshillimin përkatës të pacientëve apo familjarëve të pacientëve me glaukomë,

-gonioskopinë,

-ekzaminimin e retinës,

-vlerësimin e retinopatisë diabetike,

-vlerësim klinik të nervit optik,

-ofrojme syze optike