Mitat B, 55 vjec

Shikimi im ishte dobësuar dhe falë trajtimit në Klinikën Bano mund të shoh normalisht. Ju falënderoj shumë dhe ju uroj suksese.